Economia del Bien Comun -España-Catalunya

Image

Economia del Bien Comun -España-Catalunya

La filosofia del moviment es troba plasmada en el llibre: “La Economía del Bien Común”, edició en espanyol, publicat l’1 de juny del 2012, editorial Deusto, Grup Planeta. Pots adquirir-lo també en format electrònic.

286 hojas, 14 € (E), ISBN978-84-234-1280-8

«Una horrible consecuencia de nuestro modelo es que empresas irresponsables compiten en igualdad de condiciones con empresas éticas y comprometidas» (Christian Felber, La Economía del Bien Común)

La proposta de l’Economiadel Bé Comú és reemplaçar les regles d’ànim de lucre i competència, per les de recerca del bé comú i la cooperació, amb l’esperança que es fomentin, s’incitin i es recompensin les virtuts de l’ésser humà.
Volem redefinir el concepte d’èxit econòmic: el balanç financer d’una empresa passa a ser secundari i és substituït pel “Balanç del Bé Comú” que mesura com una empresa aplica la dignitat humana, la sostenibilitat ecològica, la justícia social, la democràcia i altres criteris que es troben definits en el que es coneix com “Matriu del Bé Comú” (amb els seus empleats, empreses col-laboradores, el seu entorn, proveïdors, clients, etc).
L’objectiu a mitjà i llarg termini és aconseguir que les empreses amb millors resultats en aquest Balanç del Bé Comú estiguin incentivades amb menys impostos, amb menys cost financer, amb prioritats. Els productes ètics haurien de ser més barats que els productes no justos.
Es tracta d’un model de desenvolupament obert, a través d’un procés participatiu. La implementació de la visió requereix motivació intrínseca i autoresponsabilitat, incentius econòmics, un ordre polític-legal coherent, així com conscienciació. Totes les persones, empreses i comunitats estan convidades a participar en la reconstrucció de l’economia cap al bé comú.

El Grup Regional de Catalunya és un grup multidisciplinari de Voluntaris que treballen per a la difusió i la implementació d’aquesta Visió.

Quienes Somos
http://www.ebcbarcelona.es/

Advertisements